E-Cash Voucher

Thẻ E-cash voucher là gì?

Thẻ E-cash voucher do Moriitalia phát hành và được dùng để mua các sản phẩm tại Moriitalia. Mã E-cash voucher là một chuỗi ký tự. Thông tin E-cash voucher được gửi đến email đăng ký mua hàng bao gồm Mã E-cash voucher, hạn sử dụng, giá trị E-cash voucher, địa chỉ sử dụng (cửa hàng và kênh Online). Mã E-cash voucher chỉ có giá trị sử dụng 01 lần duy nhất.

Total Items

Bình luận của khách hàng