Rosenthal

Hơn 135 năm, một công ty đa dạng phong phú đã phát triển ở thị trấn Selb/Upper Franconia, ngày nay là một trong những nhà cung cấp hàng đầu trên toàn thế giới về thiết kế hiện đại, sáng tạo cho mặt bàn, nội thất gia đình, quà tặng và một loạt các thương hiệu đẳng cấp quốc tế.

Công ty được hình thành bởi hai nhân vật doanh nhân là Philipp Rosenthal và con trai Philip Rosenthal Âth vào năm 1970. Công ty được như ngày hôm nay bởi công việc đặc biệt gần gũi với các nghệ sĩ và nhà thiết kế hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới. Một nền văn hóa doanh nghiệp độc đáo đã phát triển dựa trên những nền tảng này - được hình thành bởi thiết kế và sự tiếp xúc với nghệ thuật và văn hóa thế giới trải dài từ phát triển sản phẩm đến hình ảnh, kiến trúc thương hiệu của công ty và quảng bá các dự án văn hóa.


Danh sách sản phẩm